ברז כרום גבוה
ברז קצר כרום
ברז גבוה לבן + ידית כרום
ברז קצר לבן + ידית כרום
ברז גבוה לבן + ידית זהב
ברז קצר לבן + ידית זהב
ברז גבוה שחור מט + ידית זהב
ברז קצר שחור מט + ידית זהב
ברז גבוה שחור מט
ברז קצר שחור מט
ברז גבוה זהב
ברז קצר זהב

ברז קצר

סרטוט LEXUS קצר

ברז ארוך