ברז גבוה שחור מט
ברז קצר שחור מט
ברז כרום גבוה
ברז כרום קצר

סרטוט TIFFANY